하이어비자
home
🇻🇳

Đăng kí thẻ người nước ngoài mới RC Apply

Việc tiếp nhận chỉ được hoàn thành sau khi thanh toán hoàn tất. Nếu việc thanh toán không được thực hiện, việc xem xét tài liệu sẽ không được tiến hành.

Notice

Nếu sử dụng trình duyệt Explorer sẽ dễ phát sinh lỗi, nên kiến nghị sử dụng trình duyệt Google chrome hoặc Safari
Thời hạn cấp sẽ mất khoảng 8 tuần kể từ khi hoàn tất thủ tục đăng ký lên phòng Xuất nhập cảnh
Tất cả tài liệu nhất định phải scan (Vui lòng nhấp vào nút ' ')

Hướng dẫn thủ tục đăng kí

1.
Chuẩn bị bản scan của tất cả các loại giấy tờ
2.
Nhấn nút APPLY rồi làm theo toàn bộ quá trình. (Tải giấy tờ lên và thanh toán)
3.
Xin vui lòng chờ cho đến khi có hướng dẫn đăng ký dấu vân tay. (Sẽ có thông báo theo từng trường)
4. Nhận thẻ ở địa điểm được chỉ định trong khuôn viên trường. (Thông báo qua mail)

Hồ sơ cần thiết (Vui lòng nhấp vào nút ' ')

*Trường hợp đăng kí thông qua HIREVISA thì không cần phải điền Giấy đăng kí tổng hợp.
bản sao hộ chiếu
Chứng nhập cấp VISA
Ảnh hồ sơGiấy chứng nhận đang theo học
Giấy chứng nhận đang theo học
Giấy chứng nhận cư trú (nhấp vào nút để tải tài liệu cần thiết)