하이어비자
home
하이어비자 플러스
home

(Tiếng Việt) Trung tâm tiếng Hàn Đại học Donggang

Xem các nội dung liên quan đến văn phòng quản lý xuất nhập cảnh.

Thông báo
(Mới) Hướng dẫn Dịch vụ Mở Tài khoản Trước khi Nhận Thẻ Cư trú Nước ngoài
2024/02/22
(Mới) Hướng dẫn Dịch vụ Mở Tài khoản Trước khi Nhận Thẻ Cư trú Nước ngoài
2024/02/22

Nội dung của văn phòng quản lí xuất nhập cảnh

Thông tin mới nhất dành cho học sinh trường Trung tâm tiếng Hàn Đại học Donggang

 Hỏi Đáp Đánh giá CS  Chính sách hoàn tiền