🌴

Đăng kí thay đổi tư cách lưu trú

Hướng dẫn

Nếu sử dụng trình duyệt Explorer sẽ dễ phát sinh lỗi, nên kiến nghị sử dụng trình duyệt Google chrome hoặc Safari
Nếu muốn thay đổi tư cách lưu trú tại Hàn Quốc (loại visa) thì hãy đăng ký.
D4 (Đào tạo ngôn ngữ) → D2-2 (Cử nhân) D4 (Đào tạo ngôn ngữ) → D2-3 (Thạc sĩ) D4 (Đào tạo ngôn ngữ) → D2-4 (Tiến sĩ)
Thị thực khác → D-2
Thông tin về việc thay đổi từ các thị thực khác sang D-2 (출처: 외국인유학생 사증 발급 및 체류 관리 지침)
가. 유학(D-2)자격 일반❍
(기본원칙)
외국인 등록 후 국내에서 합법적으로 체류 중인 장기체류자에 대해서는 자격변경 허용, 단기체류자(B, C 계열 자격)에 대해서는 원칙적으로 자격변경 제한. 다만 아래의 경우 예외적용
등록외국인중
기술연수(D-3), 비전문취업(E-9), 선원취업(E-10), 기타(G-1)자격 소지자는 자격변경 제한
단기체류자
중 아래 국가 및 자격 소지자는 예외적으로 허용 ⅰ) 법무부장관 고시21개 국가 및 중점관리대상 5개국 국민을 제외한 일반국가 중 B1/B2, C31/C34 자격 소지자로 입학 예정인자
※ 단기체류자 중 순수 및 단체관광(C-3-2), 의료관광(C-3-3), 일반관광(C-3-9) 자격 등 단기방문 소지자는 국적에 관계없이 자격변경 제한
ⅱ) 법무부장관 고시 21개국 및 중점관리대상 5개국가를 포함한 모든 국가 국민 중 C38 자격 소지자
ⅲ) 위의 요건에도 불구하고 이전 국내에서 유학자격으로 체류하였던 자(휴학생 등)가 단기로 입국하여 유학을 지속하기 희망할 경우 등 단기자격으로 입국하여 자격변경이 인정되는 경우 국익․인도적 사유를 고려하여 예외적으로 기관장 재량으로 허용
고시 21개국가 + 중점관리 5개 국가:
Việt Nam, Trung Quốc, Indonesia, Ghana, Nigeria, Nepal, Myanmar, Bangladesh, Mông Cổ, Sri Lanka, Uzbekistan, Ukraine, Iran, Ai Cập, Ấn Độ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Thái Lan, Pakistan, Peru, Philippines, Guinea, Mali, Ethiopia, Uganda , Cameroon
Trước khi nộp đơn, vui lòng xác nhận loại thị thực của bạn và quốc tịch của bạn có thuộc 26 quốc gia trên hay không. Nếu hoàn cảnh của người đó tương ứng với "X" trong bảng trên, đơn xin thay đổi tư cách cư trú không thể được thực hiện thông qua Hirevisa và cần phải đến trực tiếp văn phòng nhập cư.

Thủ tục

1.
Nhấp vào nút APPLY để tải lên hồ sơ cần thiết.
2.
Vui lòng bổ sung hồ sơ ở Hirevisa trong trường hợp thiếu sót hồ sơ cần bổ sung.
3.
Nếu hoàn tất các bước đăng ký, bạn sẽ nhận được thông báo xác nhận chấp thuận thay đổi . Giấy chứng nhận thay đổi có hiệu lực pháp luật.
4.
1 tuần sau Vui lòng mang theo chứng minh thư nước ngoài, giấy xác nhận đăng kí và đến cục XNC nơi bạn cư trú để tiến hành tiếp nhận chứng minh mới.(Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua e-mail sau.)
Không cần đặt lịch trên HireKorea

Hồ sơ cần thiết (Vui lòng nhấp vào nút ' ▶ ')

Các giấy tờ cần thiết:
1. bản sao hộ chiếu
2. Bản sao thẻ đăng ký người nước ngoài
3. Ảnh ID
4. Giấy phép nhập học tiêu chuẩn
5. Giấy chứng nhận cư trú (Nhấp vào nút ▶ để tải tài liệu cần thiết)
Các tài liệu tùy chọn khác: (Tùy từng trường hợp, có thể yêu cầu bổ sung.)
Chứng chỉ đóng học phí
Chứng chỉ giáo dục cuối cùng
Nếu bạn là sinh viên nhận học bổng GKS, vui lòng chuẩn bị giấy chứng nhận học bổng GKS.

Hoàn tiền💸 (👈 click)

Q&A FAQ

TOP