🌴

Đăng kí gia hạn thời gian lưu trú

Lưu ý trước khi đăng kí (Vui lòng nhấn vào ▶ để xem chi tiết)

Nếu sử dụng trình duyệt Explorer sẽ dễ phát sinh lỗi, nên kiến nghị sử dụng trình duyệt Google chrome hoặc Safari
Thời hạn cấp sẽ mất khoảng 5 tuần kể từ khi hoàn tất thủ tục đăng ký lên phòng Xuất nhập cảnh
🚨 Tất cả tài liệu nhất định phải scan. Độ lớn của file không được vượt quá 1MB(1024KB)

Hướng dẫn quá trình tiến hành (Vui lòng nhấn vào ▶ để xem chi tiết)

1.
Nhấn vào nút Apply bên dưới để tải hồ sơ lên.
2.
Vui lòng đợi mail xác nhận đăng kí của Văn phòng quản lý xuất nhập cảnh. * Sẽ liên lạc qua mail trong trường hợp cần bổ sung hồ sơ
3.
Sau khi hoàn thành xong mọi quy trình sẽ có thể nhận được Giấy chứng nhận gia hạn thông qua mail.
* File Giấy chứng nhận có hiệu lực về mặt pháp luật.

Hướng dẫn điền hồ sơ (Vui lòng nhấn vào ▶ để xem chi tiết)

👈 Trong trường hợp cần gia hạn vì đã hết thời gian lưu trú
👈 Đối với sinh viên đại học cần phải học thêm kì học quá hạn
👈 Đối với sinh viên thạc sĩ/tiến sĩ cần gia hạn để làm luận văn tốt nghiệp
👈 Cử nhân (D2-2) sang thạc sỹ (D2-3), hoặc thạc sỹ (D2-3) sang tiến sỹ (D2-4)

Hoàn tiền💸 (👈 click)

Q&A FAQ

TOP