HIREVISA
home
🌏

Tiếng Việt: Đăng ký giấy tái nhập cảnh và xét nghiệm chẩn đoán Covid-19

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ

Bạn có thể đăng ký giấy tái nhập cảnh ở trang này. Để nhập cảnh vào Hàn Quốc nếu visa còn thời hạn trú, tất cả người nước ngoài phải đăng ký giấy tái nhập cảnh trước khi rời khỏi Hàn Quốc.
Những người có ý định tái nhập cảnh cần xuất trình giấy xét nghiệm chẩn đoán Covid-19 trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh khỏi Hàn Quốc. Bạn có thể bị từ chối nhập cảnh hoặc lên máy bay nếu không có giấy xét nghiệm chẩn đoán Covid-19

Đối tượng

Dành cho những người còn thời hạn lưu trú rời khỏi Hàn Quốc một thời gian và sẽ nhập cảnh lại.

Thời hạn đăng ký

Ít nhất 7 ngày trước khi xuất cảnh Hàn Quốc * Nên đăng ký sau khi bạn đặt vé

Các bước đăng ký

Bước 1. Nhấp vào nút 'APPLY' Bước 2. Nhập thông tin và tải lên tài liệu cần thiết
Bước 3. Xác nhận Email đăng ký hoàn tất
Bước 4 Xác nhận giấy tái nhập cảnh bằng Email

Tài liệu cần thiết ( Nhấp vào "" để xem chi tiết)

① Bản scan hộ chiếu
② Bản scan chứng minh thư nước ngoài
③ Đơn trình bày lý do
Tải xuống ở đây
④ Đơn xác nhận đồng ý xuất trình giấy xét nghiệm chẩn đoán Covid khi tái nhập cảnh
Tải xuống ở đây
Tất cả hồ sơ phải được scan

Phí dịch vụ

Phí dịch vụ là 35,000 KRW bao gồm phí đăng ký

Lưu ý

Thay vì sử dụng email QQ, nên sử dụng địa chỉ Email khác.
Vui lòng kiểm tra hộp thư rác nếu bạn không nhận được email xác nhận.
Bạn có thể thanh toán dễ dàng, nhanh chóng và tiện lợi khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
Không hoàn tiền trong trường hợp huỷ lịch hoặc thay đổi lịch rời khỏi Hàn Quốc.

Hỏi đáp

Tư vấn