하이어비자
home
하이어비자 플러스
home
📲

Điều cần lưu ý khi sử dụng chứng nhận của bản thân thông qua điện thoại di động

Xin chào các bạn. Chúng mình là HireVisa.
Chúng tôi xin thông báo về việc sử dụng chứng nhận bản thân trên điện thoại trước khi cấp giấy đăng ký người nước ngoài mới
1.
Hầu hết các chứng nhận cá nhân trên điện thoại di động có thể được thực hiện sau khi phát hành thẻ người nước ngoài
a.
Sau khi đăng ký , việc cấp thẻ người nước ngoài thường mất khoảng 90 ngày
b.
Nhấn vào đây để hoàn thành chứng minh bản thân
2.
Trước khi phát hành thẻ RC, để sử dụng chứng nhận cá nhân trên điện thoại , vui lòng kiểm tra xem sim đang sử dụng có hỗ trợ 'chứng nhận chính thức' hay không.
a.
Chứng nhận chính thức là một dịch vụ cho phép xác thực bản thân trước khi phát hành thẻ người nước ngoài
b.
Trường hợp sim không hỗ trợ xác nhận chính thức thì thời gian sử dụng dịch vụ online có thể bị trì hoãn hơn 1 tháng.
c.
Để biết thêm thông tin về chứng nhận chính thức, vui lòng nhấn vào đây