하이어비자
home
하이어비자 플러스
home

[Hirevisa] Đăng ký dịch vụ thông báo điện tử bảo hiểm y tế quốc gia

APPLY
[sự chú ý] Khi sử dụng Explorer có thể phát sinh lỗi nên tôi khuyên bạn nên sử dụng Google Chrome hoặc Safari.
Từ ngày 1 tháng 3 năm 2021, theo điều 109 của Luật Bảo Hiểm Y tế Quốc dân, sinh viên nước ngoài có nghĩa vụ tham gia Bảo Hiểm Y Tế Quốc Dân. Do đó tất cả du học sinh đăng kí bảo hiểm quốc dân phải đăng ký thông báo điện tử, các bạn có thể nhận file hướng dẫn và thông báo qua email.

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ

Các bạn có thể đăng ký dịch vụ thông báo điện tử và tự động thanh toán Bảo Hiểm Y tế quốc dân ở trang này.
Nếu đăng ký dịch vụ, các bạn có thể nhận được thông báo phí Bảo Hiểm Y tế hàng tháng bằng email
Ngoài ra cũng có thể đăng ký tự động thanh toán phí bảo hiểm một cách nhanh gọn ( bằng paypal, wechat, Alipay v..v..)
Thời gian xác nhận hoá đơn thanh toán bảo hiểm là từ ngày 26 đến ngày 30 hàng tháng.

Thời gian đăng ký

00:00 ngày 1 đến 24:00 ngày 5 hàng tháng

Ngoài thời gian trên không thể đăng ký. Nếu muốn đăng ký phải chờ đến ngày 1 đến ngày 5 tháng sau.

Các bước đăng ký

Bước 1: Click vào nút APPLY
Bước 2: Nhập thông tin và tải lên tài liệu cần thiết
Bước 3: Xác nhận thủ tục hoàn tất đăng ký qua email
Bước 4: Xác nhận email và thanh toán từ thông báo điện tử thời gian khoảng từ ngày 13~17 hàng tháng.

Tài liệu cần thiết

① Chứng minh thư nước ngoài photo 2 mặt
* Trường hợp bạn nào chưa được cấp chứng minh thư thì sẽ phải đợi đến khi nào có chứng minh thư mới được đăng ký.

Những điểm lưu ý

* Trường hợp địa chỉ email của bạn là QQ email có thể sẽ gặp vấn để trong việc xác nhận email, vì vậy bạn nên sử dụng một địa chỉ email khác.
* Nếu hộp thư e-mail chưa đến, vui lòng kiểm tra hộp thư spam của bạn một lần nữa.
* Nếu bạn thanh toán phí Bảo hiểm Y tế Quốc gia thông qua dịch vụ thanh toán đơn giản của dịch vụ này, một khoản phí thanh toán / chuyển khoản / dịch vụ (khoảng 300 ~ 2.000 won) có thể phát sinh, có thể khác với phí thanh toán trên hóa đơn.
* Bạn không thể sử dụng dịch vụ này nếu bạn là người phụ thuộc hoặc thành viên đang đi làm có tham gia Bảo hiểm Y tế Quốc gia.
* Sinh viên quốc tế được miễn bảo hiểm y tế quốc gia và muốn được miễn nhập học phải trực tiếp nộp đơn xin miễn.
* Trường hợp bạn đã đăng ký bảo hiểm rồi nhưng chưa thanh toán kịp thời thì có thể sẽ có thêm phí phát sinh
Mọi thắc mắc về đăng ký và thanh toán BHYT quốc dân vui lòng liên hệ:
Đại diện (1577-1000), tư vấn tiếng việt (033-811-2000) và liên hệ đến chi nhánh có thẩm quyền

Các câu hỏi thường gặp

Tư vấn thanh toán và đăng ký BHYT qua: