하이어비자
home
하이어비자 플러스
home
🌱

(Tiếng Việt)Cách đăng ký đặt phòng Hi Korea

1.
Nhấp vào "Đặt trước chuyến thăm" trên trang Hi Korea.
www.hikorea.go.kr
2. Nhấp vào "Đặt chỗ cho chuyến thăm (không phải là thành viên)".
3. Chọn "Xác minh nhận dạng số hộ chiếu" trong bước xác thực. Nhập số hộ chiếu, quốc tịch và ngày sinh của bạn.
4.
Các bước viết biểu mẫu xem cuối cùng
Đầu tiên, chọn cơ quan phụ trách dựa trên nơi bạn sống, nếu bạn không biết, bạn có thể tìm kiếm văn phòng nhập cư trong khu vực tài phán của bạn trong hướng dẫn khu vực.
Chọn “Đăng ký người nước ngoài trong lựa chọn công việc.
Mật khẩu là bắt buộc để hủy, vì vậy vui lòng nhập 4 số bạn chọn.
Cuối cùng, chọn ngày truy cập mong muốn của bạn và nhấp vào Áp dụng để hoàn tất.