하이어비자
home
🌐

[HIRE UNIVERSITY] Đăng ký dịch vụ thông báo điện tử để thanh toán Bảo Hiểm Y Tế Quốc dân

Từ ngày 1 tháng 3 năm 2021, theo Điều 109 của Luật Bảo hiểm Y tế Quốc gia, sinh viên quốc tế có nghĩa vụ tham gia Bảo hiểm Y tế Quốc gia. Vì vậy, du học sinh tham gia Bảo hiểm Y tế Quốc gia nên đăng ký Thông báo Điện tử của Bảo hiểm Y tế Quốc gia để nhận hóa đơn thanh toán qua email.

Hướng dẫn

Bạn chỉ cần đăng ký Thông báo điện tử của Bảo hiểm Y tế Quốc gia một lần. Sau khi hoàn thành đơn đăng ký, bạn sẽ có thể nhận được thông báo trực tuyến về Bảo hiểm Y tế Quốc gia qua email hàng tháng thay vì thông báo trên giấy. Ngoài ra, bạn có thể thanh toán dễ dàng hơn bằng Wechat Pay, Ali Pay, PayPal, Chuyển khoản tự động, v.v. Khoảng thời gian yêu cầu xác nhận thanh toán là từ ngày 26 đến ngày 30 hàng tháng.

Thời hạn đăng kí

00:00 ngày 1 đến 24:00 ngày 5 hàng tháng

Vui lòng nộp hồ sơ vào ngày 1/5 của tháng tiếp theo nếu bạn bỏ lỡ thời hạn đăng kí

Các bước đăng kí

Bước 1. Click vào nút "APPLY"
Bước 2: Nhập thông tin và tải lên các giấy tờ được yêu cầu(ARC)
Bước 3. Nhận email hoàn thành việc đăng kí
Bước 4 : Nhận email và thanh toán phí BH vào ngày 15 hàng tháng.

Hồ sơ cần thiết

1.
Bản photo 2 mặt chứng minh thư nước ngoài (ARC)
*Vui lòng đợi đến lúc được cấp phát chứng minh thư nếu bạn chưa có.

Lưu ý

* Trường hợp địa chỉ email của bạn là QQ email có thể sẽ gặp vấn để trong việc xác nhận email, vì vậy bạn nên sử dụng một địa chỉ email khác.
* Nếu hộp thư e-mail chưa đến, vui lòng kiểm tra hộp thư spam của bạn một lần nữa.
* Nếu bạn thanh toán phí Bảo hiểm Y tế Quốc gia thông qua dịch vụ thanh toán đơn giản của dịch vụ này, một khoản phí thanh toán / chuyển khoản / dịch vụ (khoảng 300 ~ 2.000 won) có thể phát sinh, có thể khác với phí thanh toán trên hóa đơn.
* Bạn không thể sử dụng dịch vụ này nếu bạn là người phụ thuộc hoặc thành viên đang đi làm có tham gia Bảo hiểm Y tế Quốc gia.
* Sinh viên quốc tế được miễn bảo hiểm y tế quốc gia và muốn được miễn nhập học phải trực tiếp nộp đơn xin miễn.
* Trường hợp bạn đã đăng ký bảo hiểm rồi nhưng chưa thanh toán kịp thời thì có thể sẽ có thêm phí phát sinh
Mọi thắc mắc về đăng ký và thanh toán BHYT quốc dân vui lòng liên hệ:
Đại diện (1577-1000), tư vấn ngoại ngữ(033-811-2000) và liên hệ đến chi nhánh có thẩm quyền

Các câu hỏi thường gặp

Tư vấn thanh toán và đăng ký BHYT qua: