하이어비자
home
🇻🇳

(Mới) Hướng dẫn Dịch vụ Mở Tài khoản Trước khi Nhận Thẻ Cư trú Nước ngoài

Mở Tài khoản Nhanh chóng Cho Sinh viên
Chúng tôi hân hạnh giới thiệu Dịch vụ Mở Tài khoản Trước khi Cấp Thẻ người nước ngoài dành cho sinh viên Việt Nam. Bạn có thể mở tài khoản trong vòng một tuần mà không cần chờ đợi thời gian xử lý khoảng 2 tháng cho thẻ cư trú.
Nếu đăng ký với HireVisa?
Mở Tài khoản Trước khi Cấp Thẻ người nước ngoài
Tiết kiệm khoảng 2 tháng thời gian đợi chờ (trong thời gian chờ đợi cấp thẻ cư trú)
Đăng ký dịch vụ với HireVisa và mở tài khoản nhanh chóng!
Lưu ý:
Chỉ áp dụng cho sinh viên có quốc tịch Việt Nam
Ngân hàng mở tài khoản: Ngân hàng Công nghiệp IBK

Đăng ký Ngay