하이어비자
home
하이어비자 플러스
home

Tiếng Việt

Làm thẻ người nước ngoài, Tư vấn 1:1 (click)

Làm thẻ người nước ngoài

Quá trình đăng kí
Làm sao để biết được thời gian đăng ký?
Hồ sơ cần thiết khi đăng ký gồm cái gì?
Làm thế nào để đăng ký?
Phát hành thẻ người nước ngoài
Khi nào tôi có thể nhận được thẻ người nước ngoài?
Có thể nhận được thẻ người nước ngoài ở đâu?
Lấy dấu vân tay
Làm thể nào để biết được thời gian và địa điểm đăng ký vân tay?

Gia hạn cư trú

Quá trình đăng kí
Hồ sơ cần thiết khi đăng ký gồm cái gì?
Khi nào tôi có thể đăng ký gia hạn?
Làm thế nào để đăng ký?
Khi nào nhận được giấy gia hạn thành công
Thẻ người nước ngoài
Thời hạn lưu trú ở ở mặt sau thẻ người nước ngoài có thể thêm vào như thế nào?

Đổi loại visa

Quá trình đăng kí
Làm sao biết được thời hạn đăng ký?
Hồ sơ cần thiết khi đăng ký gồm cái gì?
Làm thế nào để đăng ký?

Thanh toán hoàn tiền

Thanh toán
Thanh toán phí như thế nào?
Hoàn thành
Hoàn tiền: Trong trường hợp nào thì có thể nhận được hoàn tiền?

Khác

Nếu tôi bỏ lỡ kỳ đăng ký tập thể thì phải làm như thế nào?
Nếu đã kết thúc thời gian lưu trú mà vẫn chưa ra giấy phép gia hạn visa thì phải làm như thế nào?
Làm thế nào để khai báo thay đổi nơi cư trú?
Làm thế nào nếu không thể download app để kiểm tra được?