하이어비자
home
하이어비자 플러스
home

(Tiếng Việt) Bảo vệ thông tin cá nhân

< Hire Diversity Co., Ltd. > ('https://app.hirevisa.com' hoặc 'Hire Visa') bảo vệ thông tin cá nhân của chủ thể thông tin theo Điều 30 của 「Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân」và giải quyết các khiếu nại liên quan đến việc này một cách nhanh chóng và thuận lợi. Để có thể xử lý nó, chúng tôi thiết lập và công bố chính sách xử lý thông tin cá nhân sau đây.
○ Chính sách quyền riêng tư này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023.
Điều 1 (Mục đích xử lý thông tin cá nhân)
< Hire Diversity Co., Ltd. > ('https://app.hirevisa.com' hoặc 'Hire Visa') xử lý thông tin cá nhân cho các mục đích sau. Thông tin cá nhân đang được xử lý sẽ không được sử dụng cho các mục đích sau đây và nếu mục đích sử dụng bị thay đổi, các biện pháp cần thiết sẽ được thực hiện, chẳng hạn như xin phép riêng theo Điều 18 của 「Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân」.
1.
Đăng ký và quản lý thành viên trang chủ
Xác nhận ý định đăng ký thành viên, nhận dạng/xác thực theo quy định của dịch vụ thành viên, duy trì/quản lý thành viên, ngăn chặn việc sử dụng dịch vụ bất hợp pháp, xác nhận sự đồng ý của người đại diện hợp pháp khi xử lý thông tin cá nhân của trẻ em dưới 14 tuổi, thông tin cá nhân cho các mục đích xử lý thông báo/thông báo khác nhau.
2.
Giải quyết việc dân sự
Thông tin cá nhân được xử lý nhằm mục đích xác minh danh tính của người khiếu nại, xác nhận khiếu nại, liên hệ và thông báo để tìm hiểu thực tế và thông báo kết quả xử lý.
3.
Cung cấp hàng hóa, dịch vụ
Thông tin cá nhân được xử lý cho mục đích giao hàng, cung cấp dịch vụ, gửi hợp đồng/hóa đơn, xác minh danh tính, xác minh tuổi, thanh toán/thanh toán hóa đơn
4.
Sử dụng cho tiếp thị và quảng cáo
Phát triển dịch vụ (sản phẩm) mới và cung cấp dịch vụ tùy chỉnh, cung cấp thông tin sự kiện và quảng cáo và cơ hội tham gia, cung cấp dịch vụ và đăng quảng cáo theo đặc điểm nhân khẩu học, xác nhận tính hợp lệ của dịch vụ, xác định tần suất truy cập, thống kê về dịch vụ thành viên sử dụng, v.v. Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân cho mục đích này.
Điều 2 (Thời gian xử lý và lưu giữ thông tin cá nhân)
① <Hire Diversity Co., Ltd.> xử lý và lưu giữ thông tin cá nhân trong khoảng thời gian lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật hoặc trong khoảng thời gian lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân đã thỏa thuận khi thu thập thông tin cá nhân từ chủ thể thông tin.
② Từng giai đoạn xử lý và lưu giữ thông tin cá nhân như sau.
Các thông tin cá nhân liên quan đến việc sử dụng dịch vụ được lưu giữ và sử dụng cho mục đích trên kể từ ngày được thống nhất về việc thu thập và sử dụng.
Cơ sở lưu giữ: sử dụng dịch vụ đăng ký người nước ngoài
Luật liên quan:
1.
Hồ sơ thanh toán và cung cấp hàng hóa: 5 năm
2.
Hồ sơ rút hợp đồng hoặc thuê bao: 5 năm
Điều 3 (Các mục thông tin cá nhân sẽ được xử lý)
① <Hire Diversity Co., Ltd.> xử lý các mục thông tin cá nhân sau.
< Đăng ký và quản lý thành viên trang chủ >
Các mục bắt buộc: email, số điện thoại di động, địa chỉ nhà riêng, số điện thoại nhà riêng, câu hỏi và trả lời mật khẩu, mật khẩu, ID đăng nhập, giới tính, ngày sinh, tên, nghề nghiệp, học vấn, thông tin thẻ tín dụng, thông tin tài khoản ngân hàng, hồ sơ sử dụng dịch vụ, nhật ký truy cập, cookie, truy cập thông tin IP, hồ sơ thanh toán
Điều 4 (Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba)
① <Hire DiversityCo., Ltd.> chỉ xử lý thông tin cá nhân trong phạm vi quy định tại Điều 1 (Mục đích xử lý thông tin cá nhân) và Điều 17 và 18 của 「Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân」 chẳng hạn như sự đồng ý của chủ thể thông tin và các quy định đặc biệt của pháp luật Thông tin cá nhân sẽ chỉ được cung cấp cho bên thứ ba nếu nó thuộc Điều 3.
② <Hire Diversity Co., Ltd.> cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba như sau.
Đối tượng tiếp nhận thông tin cá nhân: Văn phòng hành chính Hire Diversity, Hotel Shilla Co., Ltd.
Mục đích sử dụng thông tin cá nhân người nhận: Quản lý sử dụng dịch vụ
Các mục thông tin cá nhân được cung cấp: email, số điện thoại di động, địa chỉ nhà riêng, số điện thoại nhà riêng, giới tính, ngày sinh, tên, học vấn, thông tin thẻ tín dụng, thông tin tài khoản ngân hàng, hồ sơ sử dụng dịch vụ, nhật ký truy cập, cookie, thông tin IP truy cập, Biên nhận thanh toán
Thuộc quyền sở hữu của người nhận Thời hạn sử dụng: 3 năm
Điều 5 (Quy trình và phương pháp hủy thông tin cá nhân)
① <Hire DiversityCo., Ltd.> hủy thông tin cá nhân ngay lập tức khi thông tin cá nhân trở nên không cần thiết, chẳng hạn như hết thời hạn lưu giữ thông tin cá nhân và đạt được mục đích xử lý. ② Nếu thông tin cá nhân phải được lưu giữ theo các luật và quy định khác mặc dù thời hạn lưu giữ thông tin cá nhân được chủ thể thông tin đồng ý đã hết hoặc mục đích xử lý đã đạt được, thông tin cá nhân sẽ được chuyển đến một cơ sở dữ liệu riêng (DB) hoặc được lưu trữ ở một vị trí lưu trữ.bảo quản khác. ③ Quy trình và phương pháp hủy thông tin cá nhân như sau. 1. Thủ tục tiêu hủy <Hire Diversity Co., Ltd.> chọn thông tin cá nhân có lý do hủy hoại và hủy thông tin cá nhân với sự chấp thuận của người chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của <Hire Diversity Co., Ltd.>. 1. Phương thức tiêu hủy Thông tin ở dạng tệp điện tử sử dụng phương pháp kỹ thuật không thể sao chép bản ghi. Thông tin cá nhân in trên giấy được cắt nhỏ bằng máy hủy tài liệu hoặc tiêu hủy bằng cách đốt.
Điều 6 (Các biện pháp liên quan đến việc hủy thông tin cá nhân của người không sử dụng)
① <Hire Diversity Co., Ltd.> chuyển đổi người dùng đã không sử dụng dịch vụ trong một năm thành tài khoản không hoạt động và lưu giữ thông tin cá nhân riêng biệt. Thông tin cá nhân được lưu trữ riêng biệt được lưu trữ trong một năm và sau đó bị hủy ngay lập tức.
② <Hire Diversity Co., Ltd.> thông báo cho các thành viên được lên kế hoạch ngủ đông tối đa 30 ngày trước khi chuyển sang ngủ đông, thực tế là họ sẽ được giữ riêng, ngày dự kiến ngủ đông và các mục thông tin cá nhân được lưu trữ riêng trong một cách có thể thông báo cho người dùng như e-mail hoặc tin nhắn văn bản.
③ Nếu bạn không muốn chuyển sang tài khoản không hoạt động, bạn có thể đăng nhập vào dịch vụ trước khi chuyển đổi sang tài khoản không hoạt động. Ngoài ra, ngay cả khi tài khoản đã được chuyển sang trạng thái không hoạt động, nếu bạn đăng nhập, bạn có thể sử dụng dịch vụ bình thường bằng cách khôi phục tài khoản không hoạt động theo sự đồng ý của người dùng.
Điều 7 (Quyền và nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu và đại diện hợp pháp và các vấn đề liên quan đến phương pháp thực hiện)
① Chủ thể thông tin có thể thực hiện quyền xem, sửa, xóa hoặc yêu cầu tạm dừng xử lý thông tin cá nhân bất cứ lúc nào đối với Hire Diversity Co., Ltd.
② Việc thực hiện các quyền theo Đoạn 1 có thể được thực hiện bằng văn bản, e-mail hoặc fax (FAX) theo Điều 41 (1) của Nghị định thi hành của 「Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân」 cho Hire Diversity Co., Ltd. Chúng tôi sẽ hành động không chậm trễ.
③ Việc thực hiện các quyền theo Khoản 1 có thể được thực hiện thông qua đại diện hợp pháp của chủ thể thông tin hoặc đại lý như người được ủy quyền. giấy ủy quyền tương ứng.
④ Quyền của chủ thể thông tin có thể bị hạn chế theo Điều 35 Đoạn 4 và Điều 37 Đoạn 2 của 「Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân」 khi yêu cầu quyền truy cập và tạm dừng xử lý thông tin cá nhân.
⑤ Không thể yêu cầu chỉnh sửa và xóa thông tin cá nhân nếu thông tin cá nhân được quy định là đối tượng thu thập trong các luật và quy định khác.
⑥ Hire Diversity Co., Ltd. kiểm tra xem người đưa ra yêu cầu, chẳng hạn như yêu cầu truy cập, yêu cầu chỉnh sửa hoặc xóa hoặc yêu cầu tạm dừng xử lý theo quyền của chủ thể thông tin, có phải là người hoặc một đại lý hợp pháp.
Điều 8 (Nội dung liên quan đến biện pháp đảm bảo an toàn thông tin cá nhân)
Công ty cổ phần Hire Diversity đang thực hiện các biện pháp sau để đảm bảo tính an toàn của thông tin cá nhân.
1. Tiến hành tự kiểm tra định kỳ
Để đảm bảo tính ổn định liên quan đến xử lý thông tin cá nhân, chúng tôi đang tiến hành kiểm toán định kỳ (một lần trong quý).
2. Tối thiểu hóa và đào tạo nhân viên xử lý thông tin cá nhân
Chúng tôi chỉ định nhân viên xử lý thông tin cá nhân, giới hạn cho người phụ trách, tối thiểu hóa và thực hiện đối sách quản lý thông tin cá nhân.
3. Xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý nội bộ.
Để xử lý an toàn thông tin cá nhân, chúng tôi đang lập và thực hiện kế hoạch quản lý nội bộ.
4. Các biện pháp kỹ thuật để chuẩn bị cho việc đối phó với hacking, v.v.
Công ty cổ phần Hire Diversity “Hirevisa” cài đặt chương trình bảo mật, kiểm tra, cập nhật định ký, cài đặt hệ thống khu vực giới hạn tiếp xúc của người ngoài, theo dõi vật lý và kỹ thuật, ngăn chặn nhằm tránh việc thông tin cá nhân bị rò rĩ hay bị phá hủy do vi rút máy tinh hay hacking.
5. Mã hóa thông tin cá nhân
Thông tin cá nhân của người dùng được mã hóa, lưu trữ và quản lý mật khẩu, chỉ có bản thân mới biết được và dữ liệu quan trọng sử dụng các tính năng bảo mật riêng như mã hóa file và dữ liệu truyền tải hoặc sử dụng chức năng khóa file.
6. Lưu trữ hồ sơ kết nối và ngăn chặn giả mạo.
Lưu trữ, quản lý hồ sơ kết nối với hệ thống xử lý thông tin cá nhân ít nhất 1 năm, nhưng trong trường hợp xử lý thông tin nhạy cảm hoặc thông tin nhận dạng vốn có liên quan đến chủ thể thông tin trên 50 nghìn người thì lưu trữ và quản lý hơn 2 năm. Ngoài ra, chúng tôi đang sử dụng chức năng bảo mật để ghi chép kết nối không bị giả mạo, đánh cắp và mất.
7. Hạn chế tiếp cận thông tin cá nhân
Chúng tôi đang thực hiện các biện pháp cần thiết để kiểm soát truy cập thông tin cá nhân thông qua việc trao quyền tiếp cận hệ thống cơ sở dữ liệu xử lý thông tin cá nhân, sử dụng hệ thống ngăn chặn xâm nhập và kiểm soát truy cập trái phép từ bên ngoài.
8. Sử dụng khóa để bảo mật tài liệu
Tài liệu bao gồm thông tin cá nhân, phương tiện lưu trữ phụ trợ được bảo quản ở nơi an toàn có thiết bị khóa.
9. Kiểm soát ra vào đối với những người không được công nhận
Chúng tôi đã thiết lập và vận hành các thủ tục kiểm soát ra vào riêng địa điểm bảo quản vật lý đang lưu trữ thông tin cá nhân.
Điều 9 (về cài đặt, vận hành và từ chối thiết bị tự động thu thập thông tin cá nhân)
① Công ty cổ phần Hire Diversity sử dụng cookie thường xuyên và lưu thông tin sử dụng nhằm cung cấp dịch vụ phù hợp với từng người sử dụng
② Cookie được lưu vào trong ổ cứng của máy tính PC của người sử dụng, và là một thông tin nhỏ được Serve dùng để vận hành website gửi đến browser.
a) Mục đích sử dụng cookie: được sử dụng nhằm mục đích cung cấp thông tin thích hợp nhất đến người dùng, nắm bắt việc tiếp cận bảo an, tìm kiếm yêu thích, hình thái sử dung, và những lần vào các website, hay các dịch vụ của người dùng
b) Cài đặt.vận hành cookie và từ chối: Công cụ web browser > Internet option> Bạn có thể từ chối lưu cookie thông qua thiết lập option trong menu thông tin cá nhân
c) Sau khi lư từ chối cookie, bạn có thể gặp khó khăn trong việc sử dụng các dịch vụ phù hợp
Điều 10 (Nội dung liên quan đến thu thập, sử dụng, cung cấp và từ chối thông tin hành vi)
① Công ty cổ phần Hire Diversity có thể thu thập và sử dụng thông tin hình thái để có thể cung cấp dịch vụ phù hợp nhất với chủ đề thông tin trong quá trình sử dụng dịch vụ, ưu đãi, quảng cáo online phù hợp…
② Công ty cổ phần Hire Diversity thu thập thông tin hình thái như sau
Hạng mục của thông tin hình thái thu thập: Lịch sử truy cập dịch vụ web/website của người dùng, lịch sử tìm kiếm, lịch sử mua sắm
Phương pháp thu thập thông tin hình thái: Thu thập tự động khi người dùng truy cập website
Mục đích thu thập thông tin hình thái: Cung cấp dịch vụ đề cử sản phẩm phù hợp với xu hướng và quan tâm của người sử dụng (bao gồm quảng cáo)
Phương pháp xử lý thông tin sau này và thời gian sử dụng.bảo quản: sẽ hủy bỏ thông tin sau 1 năm kể tử ngày thu thập thông tin
Điều 11 (tiêu chuẩn đánh giá sử dụng và cung cấp bổ sung)
Công ty cổ phần Hire Diversity có thể sử dụng và cung cấp thêm thông tin cá nhân mà không cần sự đồng ý của chủ thể thông tin, xem xét các nội dung theo điều 14 điều 2 của luật thi hành luật bảo vệ thông tin cá nhân theo khoản 3 điều 15 và khoản 4 điều 17 điều 4.
Theo đó Công ty cổ phần Hire Diversity cung cấp, sử dụng bổ sung mà không cần có sự đồng ý của chủ thể thông tin, chúng tôi đã xem xét các nội dung sau.
Mục đích sử dụng và cung cấp thêm thông tin cá nhân có liên quan đến mục đích thu thập ban đầu hay không?
Khi xem xét tình huống thu thập thông tin cá nhân hoặc thông lệ xử lý, liệu có khả năng dự đoán về việc sử dụng và cung cấp bổ sung hay không.
Việc sử dụng và cung cấp thêm thông tin cá nhân có vi phạm một cách không công bằng lợi ích của chủ thể thông tin hay không.
Đã thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn, chẳng hạn như xử lý giả mạo hoặc mã hóa.
※ Tiêu chuẩn đánh giá các hạng mục xem xét khi sử dụng hoặc cung cấp bổ sung sẽ được tự quyết định và công khai bởi các nhà khai thác/tổ chức
Điều 12 (về người chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân
① Công ty cổ phần Hire Diversity chịu trách nhiệm tổng quát về xử lý thông tin cá nhân và chỉ định người chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân như sau để giải quyết khiếu nại của chủ thể thông tin liên quan đến xử lý thông tin cá nhân.
Người chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân
Họ tên: YOO SEUNGHYEON
Phòng ban : Trưởng nhóm phát triển
Chức vụ: Nhóm trưởng
Liên hệ : +82 70-7174-2129, official@hirediversity.club,
② Chủ thể thông tin sử dụng dịch vụ của Công ty cổ phần Hire Diversity có thể liên lạc với bộ phận phụ trách và người chịu trách nhiệm bảo hộ thông tin các nhân về tất cả các vấn đề liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân, xử lý khiếu nại, cứu trợ thiệt hại. Công ty cổ phần Hire Diversity sẽ trả lời và xử lý các câu hỏi của chủ thể thông tin một cách nhanh chóng.
Điều 13 phương pháp cứu trợ cho vi phạm quyền lợi của chủ thể thông tin
Chủ thể thông tin có thể đăng ký tư vấn hoặc giải quyết tranh chấp tại Ủy ban điều chỉnh tranh chấp thông tin cá nhân, Trung tâm khai báo vi phạm thông tin cá nhân của Cơ quan xúc tiến Internet Hàn Quốc để được cứu trợ do vi phạm thông tin cá nhân. Ngoài ra, vui lòng liên hệ với cơ quan dưới đây về việc tư vấn, khai báo vi phạm thông tin cá nhân khác.
1. Ủy ban giải quyết tranh chấp thông tin cá nhân: 1833-6972 (www.kopico.go.kr )
2. Trung tâm khai báo vi phạm thông tin cá nhân: 118 (privacy.kisa.or.kr )
3. VKSND Tối cao: 1301 (không mã số) (www.spo.go.kr )
4. Cơ quan cảnh sát: 182 (không mã số) (ecrm.cyber.go.kr )
Người bị xâm hại lợi ích hay quyền lợi do bởi người đứng đầu cơ quan nhà nước xử lý hoặc không thi hành án có thể yêu cầu phán xử hành chính theo quy định luật xét xử hành chính như theo điều 35 (xem thông tin cá nhân), điều 36 ( đính chính, xóa thông tin cá nhân), điều 37 ( đình chỉ xử lý thông tin cá nhân)…của [luật bảo hộ thông tin cá nhân]
※ Để biết thêm thông tin về xét xử hành chính, vui lòng truy cập trang web của Ủy ban Thẩm phán Hành chính Trung ương (www.simpan.go.kr ).