하이어비자
home
🇻🇳

Đăng kí gia hạn thời gian lưu trú

Lưu ý trước khi đăng kí (Vui lòng nhấn vào để xem chi tiết)

Nếu sử dụng trình duyệt Explorer sẽ dễ phát sinh lỗi, nên kiến nghị sử dụng trình duyệt Google chrome hoặc Safari
Thời hạn cấp sẽ mất khoảng 5 tuần kể từ khi hoàn tất thủ tục đăng ký lên phòng Xuất nhập cảnh
Tất cả tài liệu nhất định phải scan. Độ lớn của file không được vượt quá 1MB(1024KB)

Hướng dẫn quá trình tiến hành (Vui lòng nhấn vào để xem chi tiết)

1.
Nhấn vào nút Apply bên dưới để tải hồ sơ lên.
2.
Vui lòng đợi mail xác nhận đăng kí của Văn phòng quản lý xuất nhập cảnh. * Sẽ liên lạc qua mail trong trường hợp cần bổ sung hồ sơ
3.
Sau khi hoàn thành xong mọi quy trình sẽ có thể nhận được Giấy chứng nhận gia hạn thông qua mail.

Vật liệu là cần thiết để xem chi tiết)

1.Bản sao hộ chiếu
2.Bản sao thẻ người nước ngoài
3.Trong giấy chứng nhận học tập
4.Bảng điểm
5.Giấy chứng nhận tham dự(Thông thường nó cũng sẽ được phản ánh trên bảng điểm)
6.Xác nhận thanh toán học phí (Học kỳ tiếp theo)
7.Giấy chứng nhận cư trú (nhấp vào nút để tải tài liệu cần thiết)
8.bằng chứng ký gửi(Sinh viên có tỷ lệ đi học dưới 70% cần)

환불규정 ( click)

Q&A FAQ

(Click http://pf.kakao.com/_xmEDxaK)