하이어비자
home
하이어비자 플러스
home

Thời gian đăng ký

2024.08.26 9:00 ~ 2024.09.22 18:00

Các bước đăng ký (Bước 1 ~ bước 4)

Xác nhận đăng ký
Kiểm tra hồ sơ (có thể phải bổ sung thêm hồ sơ)
Đăng ký lên cục XNC (Đăng kí dân sự online)
Xác nhận gia hạn xong
1.
Nhấp nút APPLY để tiến hành đăng ký. Thời hạn đăng ký là 18:00 ngày cuối cùng
2.
Hirevisa sẽ kiểm tra việc đăng ký của bạn và gửi email xác nhận. Nếu nhận được yêu cầu bổ sung hồ sơ vui lòng chuẩn bị hồ sơ và nộp.
3.
Xin hãy vui lòng đợi email xác nhận đăng ký hoàn tất lên cục XNC
4.
Khi mọi thủ tục hoàn tất, bạn sẽ nhận được xác nhận gia hạn qua email.
Giấy xác nhận sẽ có hiệu lực pháp luật *Hồ sơ xác nhận gia hạn đã có hiệu lực pháp luật. *Bạn có thể kiểm tra cách cập nhật ngày ở mặt sau của RC tại file dưới đây.
Hướng dẫn cách cập nhật ngày ở mặt sau RC.pdf
291.0KB

Thông báo

Kể từ khi hoàn thành đăng ký dân sự điện tử đến lúc nhận được kết quả sẽ mất khoảng 3-4 tuần.
Bạn phải ở Hàn Quốc trong thời gian xử lý công việc của cơ quan hành chính và có thể không được phép xuất cảnh.
Việc gia hạn visa chỉ được thực hiện trong vòng 4 tháng trước khi hết hạn lưu trú.
Ví dụ: Hạn lưu trú của bạn đến ngày 20 tháng 2 năm 2023 thì bạn có thể bắt đầu đăng ký gia hạn từ ngày 30 tháng 9 năm 2022.
Đăng ký điện tử phải được thực hiện ít nhất 2 ngày làm việc trước ngày hết hạn lưu trú của bạn nên hãy đăng ký sớm.
Đối với trường hợp hết hạn lưu trú trước khi nhận được giấy xác nhận gia hạn thành công, sẽ có những bất tiện khi cấp chứng nhận nhân hàng, sử dụng các dịch vụ bảo hiểm, di động, nhưng chúng sẽ trở lại bình thường sau khi được gia hạn.

Danh sách cần kiểm tra trước khi đăng ký

 Trường hợp cấp lại hộ chiếu, phải khai báo thay đổi thông tin đăng ký tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền trước mới có thể đăng ký dân sự điện tử.
Đơn khi báo thay đổi thông tin đăng ký (Hikroea): Hikorea Online Report
 Có khả năng hồ sơ sẽ bị trả lại, nên hãy kiểm tra cẩn thận xem bạn đã đóng đầy đủ thuế địa phương, phí bảo hiểm và đăng ký thay đổi địa chỉ lưu trú (đối với những sinh viên thay đổi địa điểm lưu trú).
Kiểm tra nội dung thanh toán thuế địa phương: 정부24, Hometax
Kiểm tra nội dung thanh toán phí bảo hiểm: 국민건강보험 홈페이지
Đăng ký thay đổi nơi cư trú: Trung tâm cộng đồng có thẩm quyền or Hikorea 온라인 신고
Phí dịch vụ là 50,000 won
chuyển khoản, Paypal
Vui lòng chọn lý do gia hạn phù hợp dưới đây

Thông tin về các tài liệu được yêu cầu cho từng lý do gia hạn

 Hỏi Đáp Đánh giá CS  Chính sách hoàn tiền