하이어비자
home
📌

Đối với sinh viên đại học cần phải học thêm kì học quá hạn

Danh sách các tài liệu cần thiết:

Ví dụ) Học sinh thiếu tín chỉ hoặc không đáp ứng được yêu cầu tốt nghiệp.

Các giấy tờ cần thiết:

1.
Giấy chứng nhận cư trú
2.
Giấy chứng nhận đang theo học / giấy chứng nhận hoàn thành khóa học
3.
Bảng điểm
4.
Giấy đóng học phí
5.
Giấy xác nhận của giáo sư
6.
Xác nhận số dư tài khoản
Ví dụ: 980,000won X 6tháng = 5,880,000won
7.
Bản sao hộ chiếu
8.
Bản sao thẻ người nước ngoài

Các tài liệu cần nộp nếu có:

Giấy xác nhận học bổng GKS
Vui lòng kiểm tra bên dưới để biết các ví dụ và hướng dẫn cụ thể.

1. Giấy chứng nhận cư trú

Lưu ý:
Nếu bạn đã thay đổi nơi cư trú của mình, vui lòng nộp đơn sau khi báo cáo thay đổi. Vui lòng chỉ nộp các tài liệu đã được hoàn thành trong vòng một tháng để xác nhận cung cấp nơi cư trú.
( Vui lòng nhấn vào để xem chi tiết**)
CLICK! Cư trú cá nhân hoặc khác
CLICK! Gosiwon, guest house
CLICK! Airbnb
CLICK! Nhà của bạn hoặc người quen.
CLICK! Nhà trọ, share house
CLICK! Kí túc xá

2. Giấy chứng nhận đang theo học / giấy chứng nhận hoàn thành khóa học

Lưu ý:
Tài liệu được scan gọn gàng mà không có bóng

3. Bảng điểm

Lưu ý:
Tài liệu được scan gọn gàng mà không có bóng

4. Giấy đóng học phí

Lưu ý:
Tài liệu được scan gọn gàng mà không có bóng

5. Giấy xác nhận của giáo sư

Lưu ý:
Tài liệu được scan gọn gàng mà không có bóng
논문 지도교수 확인서(국문) (1).pdf
62.5KB

6. Xác nhận số dư

Ví dụ: 980,000won X 6tháng = 5,880,000won

7. Bản sao hộ chiếu

Lưu ý:
Vui lòng scan hộ chiếu bao gồm cả dòng mã dưới cùng!!!

8. Bản sao thẻ người nước ngoài

Lưu ý:
Vui lòng nộp mặt trước và mặt sau.

Giấy xác nhận học bổng

GKS Global Korea Scholarship (Sinh viên được cấp học bổng bởi chính phủ)

Chỉ những sinh viên được cấp học bổng của chính phủ mới phải nộp giấy xác nhận học bổng.