하이어비자
home

(VIET) Trung tâm Giáo dục Ngôn ngữ Đại học Chong-Ang

Xem các nội dung liên quan đến văn phòng quản lý xuất nhập cảnh.

Thông báo
Điều cần lưu ý khi sử dụng chứng nhận của bản thân thông qua điện thoại di động
2023/08/31
Điều cần lưu ý khi sử dụng chứng nhận của bản thân thông qua điện thoại di động
2023/08/31

Nội dung của văn phòng quản lí xuất nhập cảnh

Thông tin mới nhất dành cho học sinh trường Trung tâm Giáo dục Ngôn ngữ Đại học Chong-Ang

 Hỏi Đáp Đánh giá CS  Chính sách hoàn tiền