하이어비자
home

(VIET) Trung tâm Giáo dục Ngôn ngữ Đại học Chong-Ang

Xem các nội dung liên quan đến văn phòng quản lý xuất nhập cảnh.

Thông báo
Hướng dẫn xuất cảnh khi làm thẻ người nước ngoài/ gia hạn visa
2023/12/01
Hướng dẫn xuất cảnh khi làm thẻ người nước ngoài/ gia hạn visa
2023/12/01

Nội dung của văn phòng quản lí xuất nhập cảnh

Thông tin mới nhất dành cho học sinh trường Trung tâm Giáo dục Ngôn ngữ Đại học Chong-Ang

 Hỏi Đáp Đánh giá CS  Chính sách hoàn tiền