하이어비자
home

(VIET) Trung tâm ngôn ngữ tiếng Hàn trường Dongguk

Xem các nội dung liên quan đến văn phòng quản lý xuất nhập cảnh.

Thông báo
Hãy kiểm tra kết nối mạng khi đăng kí hoặc kiểm tra thông tin
2023/07/21
Hãy kiểm tra kết nối mạng khi đăng kí hoặc kiểm tra thông tin
2023/07/21
Sự kiện
Dành cho sinh viên ngoại quốc

Nội dung của văn phòng quản lí xuất nhập cảnh (Nhấn để đi đến trang cần thiết)

Thông tin mới nhất dành cho học sinh Trung tâm ngôn ngữ tiếng Hàn trường Dongguk

 Hỏi Đáp Đánh giá CS  Chính sách hoàn tiền