하이어비자
home

(VIET) Trung tâm Giáo dục Ngôn ngữ Đại học Konkuk

Xem các nội dung liên quan đến văn phòng quản lý xuất nhập cảnh.

Thông báo
Hướng dẫn xuất cảnh khi làm thẻ người nước ngoài/ gia hạn visa
2023/12/01
Hướng dẫn xuất cảnh khi làm thẻ người nước ngoài/ gia hạn visa
2023/12/01

Nội dung của văn phòng quản lí xuất nhập cảnh (Nhấn để đi đến trang cần thiết)

Thông tin mới nhất dành cho học sinh trường Trung tâm Giáo dục Ngôn ngữ Đại học Konkuk

 Hỏi Đáp Đánh giá CS  Chính sách hoàn tiền