하이어비자
home

(Tiếng Việt) Đại học Kyonggi (Khuôn viên Seoul)

Xem các nội dung liên quan đến văn phòng quản lý xuất nhập cảnh.

Thông báo
Phục vụ Thanh toán Trước phí đăng ký Người nước ngoài lần 1 (~3/6)
2024/02/29
Phục vụ Thanh toán Trước phí đăng ký Người nước ngoài lần 1 (~3/6)
2024/02/29

Nội dung của văn phòng quản lí xuất nhập cảnh

Thông tin mới nhất dành cho học sinh trường Kyonggi

 Hỏi Đáp Đánh giá CS  Chính sách hoàn tiền