하이어비자
home
하이어비자 플러스
home
💸

Quy định về hoàn tiền của HIREVISA

환불 규정
사유
환불 규정
Không thể hoàn tiền, cung cấp hóa đơn chi tiết về khoản tiền nộp trên cục
Hoàn tiền sau khi trừ phí hoàn là 10%

Điều cần lưu ý

Khi đăng ký thì chúng tôi sau khi tính khoản tiền hoàn theo thông báo hướng dẫn trên website thì chúng tôi sẽ tiến hành chuyển khoản tiền hoàn cho các bạn bất kể bạn đã dùng phương pháp thanh toán nào.

Phương pháp yêu cầu hoàn tiền

Hãy gửi bản sao của sổ tài khoản Hàn Quốc của các bạn, lý do hoàn tiền, tên của bạn đến official@hirediversity.club .
Trong trường hợp, người đăng ký không có sổ tài khoản đứng tên của mình mà muốn nhận tiền bằng sổ tài khoản khác thì sau khi download đơn đồng ý, điền vào đơn và phải nộp lại cho chúng tôi
환불 진행 동의서.pdf
28.8KB
Sau khi yêu cầu hoàn tiền cho đến khi hoàn tiền mất khoản 2 đến 6 tuần. .

Ngày update gần nhất: áp dụng từ ngày 12/2/2023