하이어비자
home
🇻🇳

(Tiếng Việt) Đại học Khoa học và Công nghệ Seoul

Xem các nội dung liên quan đến văn phòng quản lý xuất nhập cảnh.

Thông báo
Phục vụ Thanh toán Trước phí đăng ký Người nước ngoài lần 1 (~3/6)
2024/02/29
Phục vụ Thanh toán Trước phí đăng ký Người nước ngoài lần 1 (~3/6)
2024/02/29

Nội dung của văn phòng quản lí xuất nhập cảnh (Nhấn để đi đến trang cần thiết)

Thông tin mới nhất dành cho học sinh trường Đại học Khoa học và Công nghệ Seoul

 Hỏi Đáp Đánh giá CS  Chính sách hoàn tiền