하이어비자
home

Thời gian đăng ký

2023.10.30. 9:00 ~ 2023.11.03. 18:00

Các bước đăng ký (Bước 1 ~ bước 4)

Xác nhận đăng ký
Kiểm tra hồ sơ (có thể phải bổ sung thêm hồ sơ)
Đăng ký lên cục XNC (Đăng kí dân sự online)
Xác nhận gia hạn xong
1.
Nhấp nút APPLY để tiến hành đăng ký. Thời hạn đăng ký là 18:00 ngày cuối cùng
2.
Hirevisa sẽ kiểm tra việc đăng ký của bạn và gửi email xác nhận. Nếu nhận được yêu cầu bổ sung hồ sơ vui lòng chuẩn bị hồ sơ và nộp.
3.
Xin hãy vui lòng đợi email xác nhận đăng ký hoàn tất lên cục XNC
4.
Khi mọi thủ tục hoàn tất, bạn sẽ nhận được xác nhận gia hạn qua email.
Giấy xác nhận sẽ có hiệu lực pháp luật *Hồ sơ xác nhận gia hạn đã có hiệu lực pháp luật.

Thông báo

Kể từ khi hoàn thành đăng ký dân sự điện tử đến lúc nhận được kết quả sẽ mất khoảng 3-4 tuần.
Bạn phải ở Hàn Quốc trong thời gian xử lý công việc của cơ quan hành chính và có thể không được phép xuất cảnh.
Việc gia hạn visa chỉ được thực hiện trong vòng 4 tháng trước khi hết hạn lưu trú.
Ví dụ: Hạn lưu trú của bạn đến ngày 20 tháng 2 năm 2023 thì bạn có thể bắt đầu đăng ký gia hạn từ ngày 30 tháng 9 năm 2022.
Đăng ký điện tử phải được thực hiện ít nhất 2 ngày làm việc trước ngày hết hạn lưu trú của bạn nên hãy đăng ký sớm.
Đối với trường hợp hết hạn lưu trú trước khi nhận được giấy xác nhận gia hạn thành công, sẽ có những bất tiện khi cấp chứng nhận nhân hàng, sử dụng các dịch vụ bảo hiểm, di động, nhưng chúng sẽ trở lại bình thường sau khi được gia hạn.

Danh sách cần kiểm tra trước khi đăng ký

 Trường hợp cấp lại hộ chiếu, phải khai báo thay đổi thông tin đăng ký tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền trước mới có thể đăng ký dân sự điện tử.
Đơn khi báo thay đổi thông tin đăng ký (Hikroea): Hikorea Online Report
 Có khả năng hồ sơ sẽ bị trả lại, nên hãy kiểm tra cẩn thận xem bạn đã đóng đầy đủ thuế địa phương, phí bảo hiểm và đăng ký thay đổi địa chỉ lưu trú (đối với những sinh viên thay đổi địa điểm lưu trú).
Kiểm tra nội dung thanh toán thuế địa phương: 정부24, Hometax
Kiểm tra nội dung thanh toán phí bảo hiểm: 국민건강보험 홈페이지
Đăng ký thay đổi nơi cư trú: Trung tâm cộng đồng có thẩm quyền or Hikorea 온라인 신고
Phí dịch vụ là 71.000 won (chuyển khoản, Paypal, Wechat)

Các hồ sơ cần thiết

Các giấy tờ cần chuẩn bị:

Giấy tờ cần thiết:

1.
Giấy tờ cư trú
2.
Giấy xác nhận sinh viên
3.
Giấy xác nhận bảng điểm
4.
Giấy xác nhận thanh toán học phí.
5.
Bản sao hộ chiếu
6.
Bản sao chứng minh thư nước ngoài.

Các tài liệu cần nộp nếu có:

Giấy xác nhận số dư (980,000 won X số tháng gia hạn) (Dành cho sinh viên có điểm chuyên cần dưới 70%)
Vui lòng xem kỹ hướng dẫn bên dưới và ví dụ cụ thể

1. Hồ sơ cư trú

Nếu bạn chuyển nhà mà chưa đổi địa chỉ trên chứng minh thư vui lòng hoàn thành việc đổi địa chỉ và nộp hồ sơ được hoàn thành trong vòng một tháng.
(Nhấp vào nút ‘►’để kiểm tra nội dung cụ thể)
 NHẤP VÀO ĐÂY! Cư trú cá nhân
  NHẤP VÀO ĐÂY! Cosiwon/ Gueshouse
  NHẤP VÀO ĐÂY! Ở cùng bạn bè hoặc người quen
  NHẤP VÀO ĐÂY! Airbnb
  NHẤP VÀO ĐÂY! Nhà trọ/ Guesthouse
  NHẤP VÀO ĐÂY! AIRD
  NHẤP VÀO ĐÂY! Ký túc xá

2. Giấy xác nhận đang học tại trường

Để thuận tiện cho sinh viên, nhà trường sẽ cấp "Giấy xác nhận đang học tại trường" này cho Hirevisa.

3. Bảng điểm

Để thuận tiện cho sinh viên, nhà trường sẽ cấp "Giấy xác nhận bảng điểm" cho Hirevisa.

4. Giấy xác nhận đóng học phí

Để thuận tiện cho sinh viên, nhà trường sẽ cấp "Giấy xác nhận đóng học phí" này cho Hirevisa.

5. Bản sao hộ chiếu

Lưu ý:
Bản sao hộ chiếu phải được scan đầy đủ tất cả thông tin bào gỗm cả mã nhận dạng ở dưới !!!

Giấy xác nhận số dư (980,000 won X số tháng gia hạn)

ví dụ) 980,000 won X 6 tháng = 5,880,000 won
(Dành cho sinh viên có điểm chuyên cần dưới 70%)

6. Bản sao chứng minh thư người nước ngoài

Lưu ý:
Tải lên cả 2 mặt của chứng minh thư!!

 Hỏi Đáp Đánh giá CS  Chính sách hoàn tiền